FANDOM


Uragaan Jagdhilfe Materialien

MHW: Uragaan High Rank

Urugaan high

Low Rank-Materialien:

Uragaan-Schuppe

Uragaan-Panzer

Uragaan-Kiefer

Uragaan-Schild

Uragaan-Mark

High Rank-Materialien:

Uragaan-Schuppe+

Uragaan-Rückenpanzer 

Uragaan-Rubin (kriegt man manchmal beim Fangen)

G Rank-Materialien:

Uragaan-Scherbe

Uragaan-Kortex

Uragaan-Kiefer+

Uragaan-Schild+

Uragaan-Pallium

Feuersteine und Lavaklumpen können an seinem Rücken abgebaut werden.